Gedragscode

Gedragscode

Deze gedragscode is opgesteld door Think Volunteer en geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires aangesloten zijn bij het Think Volunteer netwerk. In dit document aangeduid als ‘vrijwilliger’. De gedragscode bestaat uit een aantal richtlijnen die onze vrijwilligers dienen na te leven.

1. Iedere vrijwilliger welke deelneemt aan één van de reizen van Think Volunteer en kennismaakt of gaat werken op sociale, educatieve projecten is verplicht deel te nemen aan de workshop die men voorbereid op het werk.

2. Het is niet toegestaan om een kind van je project zonder toestemming van ouders en projectmedewerkers mee te nemen naar een locatie buiten het project, ook wanneer dit voor projectdoeleinden geldt.

3. Het is niet toegestaan om een kind van je project mee te nemen naar je eigen onderkomen.

4. Eventuele donaties/cadeaus dienen altijd in overleg met lokaal personeel overhandigd te worden aan de doelgroep.

5. Het nemen van foto’s en/of video’s is alleen toegestaan wanneer ouders en lokaal personeel dit goedkeuren. Vraag dus altijd na of je foto’s/video’s mag maken. Ook met betrekking tot het publiceren, we hebben te maken met privacy.

6. Er wordt verwacht dat iedere vrijwilliger een net en gepast taalgebruik gebruikt rondom de doelgroep van het project.

7. Er wordt verwacht dat iedere vrijwilliger zorgvuldig omgaat met lichamelijk contact met de doelgroep van het project.

8. In de omgang met kinderen mag onder geen enkele voorwaarden onderscheid tussen kinderen worden gemaakt (geen ‘favorieten’).

9. Accepteer de grenzen en signalen die de doelgroep afgeeft, zowel verbaal als non-verbaal. Niet iedereen heeft de behoefte om aangeraakt te worden. Wees hier alert op.

10. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzicht van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen de vrijwilliger en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

11. Er wordt verwacht dat iedere vrijwilliger voor een omgeving zorgt waarbinnen de doelgroep zich veilig en gerespecteerd voelt.

12. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor aangewezen personen.

13. Er wordt verwacht dat iedere vrijwilliger zich niet verder doordringt in het privéleven van de doelgroep dan functioneel noodzakelijk.

14. Er wordt verwacht dat iedere vrijwilliger respect toont aan de lokale partnerorganisaties, lokale collega’s en de doelgroep. Je accepteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. Je bent te gast in dit land en past je aan de lokale omstandigheden aan.

15. Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie en geen enkel gebruik van geweld of agressief gedrag toegestaan tijdens de werkzaamheden.

16. Drugs (hard en soft) zijn bij wet verboden in Indonesië, hier liggen strenge straffen op. Er wordt verwacht dat iedere vrijwilliger geen drugs nuttigt. Gebruik van drugs is geheel op eigen risico.

17. Als vrijwilliger dien je je te houden aan de regels die ter plekke opgesteld zijn door de partnerorganisatie. Er wordt van je verwacht dat je altijd de instructies vanuit de partnerorganisatie opvolgt.

Wanneer de vrijwilliger zich niet aan de gedragsregels houdt volgt uitsluiting van deelname aan het project en/of wordt de overeenkomst met de vrijwilliger ontbonden.