Voluntourism

Voluntourism

Tegenwoordig is geen land meer te ver. Het reizen is populair onder jongeren. Je kent vast wel iemand om jou heen die een verre reis gemaakt heeft of langdurig op reis ging. Velen willen tijdens zijn of haar reis ook graag een paar weken vrijwilligerswerk gaan doen, het zogenoemde ‘voluntourism’.

Er zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland. Wij bieden stages en vrijwilligerswerk aan op sociaal gebied. Door onze kennis en ervaring zijn wij erachter gekomen dat vrijwilligerswerk op meerdere vlakken verbeterd kan worden. Een voorbeeld hiervan is dat sociale projecten die bestuurt worden vanuit een Westers land, niet altijd goed stilstaan bij de belangen, behoeften en de cultuur van de lokale doelgroep. Er moet meer verdieping in de cultuur zijn en meer interesse in de lokale bevolking om hen te begrijpen en vervolgens te kunnen helpen.

Think Volunteer werkt samen met projecten die zich voornamelijk focussen op onderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat kennis en educatie over bepaalde onderwerpen het meeste effect hebben op langer termijn. Zo kunnen de kwetsbare doelgroepen, waaronder de straatkinderen, bijvoorbeeld meer leren over hun eigen veiligheid bij milieurampen en krijgen zij Engelse les om hen betere kansen voor de toekomst te bieden. Milieu rampen kunnen wij niet voorkomen, armoede kunnen we niet geheel tegen gaan. Wel kunnen er westerse en lokale krachten samengebundeld worden om wat te kunnen betekenen voor deze kwetsbare doelgroepen.

Een ander veel besproken onderwerp is de hoeveelheid weeshuizen in Azië. Veel van deze weeshuizen hebben namelijk een commercieel doel. Zij zagen in dat veel vrijwilligers graag iets willen betekenen voor kinderen. Dus hielden zij zich vaak meer bezig met het ontvangen van veel vrijwilligers zonder te kijken naar wat de hulpbehoevende kinderen van het weeshuis nodig hebben. De goedbedoelende vrijwilligers betalen de weeshuizen, nemen een donatie mee, geven de kinderen een paar weken aandacht en vertrekken weer om hun reis voort te zetten. De kinderen raken gehecht aan de vrijwilliger die hen aandacht geeft en worden vervolgens elke keer weer opnieuw achtergelaten. Dit geeft schade aan het hechtingsproces van een kind, zij verliezen op den duur vertrouwen in mensen wat gevolgen kan hebben in de toekomst (Better Care Network, 2014).

Think Volunteer laat om deze redenen niet zomaar vrijwilligers en stagiaires helpen in een weeshuis. Wel is het zo dat je bij onze sociale projecten in contact komt met kwetsbare doelgroepen. Daarom stellen wij de eis dat je minimaal drie maanden betrokken bent bij een lokaal project. Daarnaast geven wij een workshop om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het vrijwilligerswerk. Als je met Think Volunteer mee gaat wordt er aandacht besteed aan jouw ontwikkeling en de behoeften van de doelgroep. Wij werken volgens de richtlijnen van het Better Care Network (een organisatie die zich richt op adequate zorg in ontwikkelingslanden).