Milieu & Natuur

Huizen bouwen/
renoveren

Milieu & Natuur

Een fatsoenlijk huis is een plek die veiligheid, comfort en emotionele geruststelling biedt. Ook zou het bescherming moeten bieden tijdens het regenseizoen. Verbeterde huisvesting met sanitaire voorzieningen als water zal ook de gezondheid positief beïnvloeden.
Het project is een christelijke non-profit humanitaire organisatie die een oplossing biedt voor kansarme gezinnen in Indonesië om een fatsoenlijk huis te hebben.

Lees hier meer:

Milieu projecten


Milieu & Natuur

Indonesië kent veel milieuproblemen en natuurrampen. Deze problemen hebben niet alleen impact op dier en natuur, maar ook op de basisgezondheid van de lokale bevolking. Think Volunteer werkt samen met projecten die zich bezighouden met bescherming en behoud van dier, natuur en de omgeving. Ook educatie en voorlichting speelt hier bij een belangrijke rol.

Lees hier meer:

Dier & natuur bescherming

Milieu & Natuur

Het leefgebied van de orang-oetans is de laatste jaren drastisch verminderd. Dit komt voornamelijk door ontbossing en houtkap, mijnbouw en bosbranden.
Wij werken samen met programma’s die diverse wilde dieren redden in Indonesië, zoals orang-oetans, sun beren, schilpadden en roofvogels. Er vindt een rehabilitatieprogramma plaats, waardoor de dieren mogelijk terug te plaatsen zijn in het wild, maar ook de bescherming, opvangen en verzorgen zijn dagelijkse taken binnen de organisaties.

Lees hier meer:

Straathonden & katten

Milieu & Natuur

Projecten die zich inzetten voor het verbeteren van het welzijn van de dieren in de gemeenschap. Door proactief onderwijs, belangenbehartiging, campagnes, reddingen, netwerken met gerelateerde organisaties en gemeenschappen. We streven ernaar om dieren van hun lijden te verlossen door medische zorg, castratie en sterilisatie te bieden, adoptie voor verdwaalde en verwaarloosde dieren. Daarnaast leren we kinderen en volwassenen in dierenwelzijn en natuurbehoud.

Lees hier meer: