Think Volunteer
Onderzoek

Think Volunteer Academy is een digitaal platform beschikbaar voor organisaties die internationaal vrijwilligerswerk en stages aanbieden maar ook voor de vrijwilligers zelf. Middels the academy worden vrijwilligers en studenten voorbereid, getraind en gecoacht om het beste uit hun buitenlandse ervaring te halen. Er wordt gekeken naar de behoefte van de vrijwilliger en die van de lokale doelgroep.

Onderzoek Think Volunteer Academy

Sociaal maatschappelijk werk in combinatie met reizen, het zogenoemde ‘Voluntourism’ is populair. Een mooi en leerzaam initiatief alleen lijkt de vrijwilliger daar vaak meer uit te halen dan de vrijwilligersplek (kwetsbare doelgroep) in het buitenland. Vrijwilligers en studenten krijgen vaak niet de juiste voorbereiding en handvatten die ze nodig hebben om daadwerkelijk een positieve impact te leveren. Om bij te dragen aan verantwoordelijker vrijwilligerswerk en reizen is het plan voor de Think Volunteer Academy ontwikkeld.

Hierbij presenteren wij de resultaten van dit onderzoek.

Duidelijk is dat toekomstige reizigers baat hebben bij een kennisplatform. Meer van 75% geeft aan waarschijnlijk gebruikt te gaan maken van het platform. Hoewel we verschillende antwoorden zien op de vraag over verantwoord vrijwilligerswerk, zien we wel dat deelnemers graag een positieve impact willen achterlaten, maar hier de kennis vaak nog niet over beschikken. Ze geven aan weinig tot geen voorbereiding te hebben gehad, waardoor het niet duidelijk is hoe ze met de cultuur moeten omgaan en hoe ze in het project daadwerkelijk kunnen helpen. Er wordt dan ook aangegeven dat ze vaak het gevoel hebben niet nuttig te zijn. We zien dat er behoefte is naar kennis, begeleiding en betrouwbaarheid. Daarnaast komt duidelijk naar voren dat reflectie op eigen handelen en evalueren hoog in het vaandel staan. Maar liefst 88,1 procent geeft aan reflecteren op eigen handelen erg belangrijk te vinden. We zien dat deelnemers graag iemand willen hebben waar ze op terug kunnen vallen. Al dan niet voor kleine dingetjes zoals even een klein gesprekje te hebben over thuis of over dingen waar ze tegenaan lopen. Vaak hebben ze te weinig kennis over de cultuur, waardoor ze niet goed met bepaalde situaties, ethische dilemma’s, om kunnen gaan. Met de Think Volunteer Academy zijn we een digitaal platform aan het ontwikkelen beschikbaar voor reisorganisaties en haar deelnemers die internationaal vrijwilligerswerk of een stage willen gaan doen. Middels the academy kunnen vrijwilligers en studenten kennis opdoen die niet alleen bijdraagt aan de eigen ontwikkeling maar worden ze ook getraind en gecoacht om het beste uit de buitenlandse ervaring te halen en zo een positieve impact kunnen leveren in het buitenland. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een platform als deze en meer dan 75% van de reizigers waarschijnlijk gebruik maken van het platform.

Wij geloven in de kracht van samenwerken!

Onze partners zijn …

Internationale NGO’s
Europese bedrijven
Scholen