Onderzoek

Think Volunteer Onderzoek

Afstudeeronderzoek Didi & Ruben


Didi de Vos en Ruben Fukur van de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool te Groningen hebben een onderzoek gedaan voor hun afstudeeropdracht. Dit onderzoek is ter ondersteuning van de Think Volunteer Academy. Er is onderzocht welke aspecten van belang zijn als het gaat om verantwoord internationaal vrijwilligerswerk met een positieve impact. Wij verwijzen u graag naar de volgende documenten voor meer informatie:

Begeleidend Document (bekijk hier): Dit document bevat de uitkomsten van een moreel beraad, literatuuronderzoek en veldonderzoek. Het moreel beraad is uitgevoerd om de positie van het onderzoek te versterken. Tijdens het moreel beraad zijn de belangrijkste (inter)nationale beroepscodes en beroepswaarden met betrekking tot de doelstelling van het onderzoek en het sociale werk besproken met de volgende personen:
projectleider uit West-Sumatra (Sumatra Volunteer), oud-vrijwilliger uit Israel, oud-vrijwilliger uit Nederland, twee Nederlanders die nog vrijwilligerswerk willen gaan doen.

Product Advies (bekijk hier): De resultaten van het moreel beraad, literatuuronderzoek en veldonderzoek zijn geanalyseerd. Vanuit deze, op wetenschappelijk literatuur gebaseerde, analyse zijn ontwerpeisen achterhaald waaraan het product dat is gemaakt moest voldoen. Dit document bevat twee onderdelen om de volledige analyse van het begeleidend document te dekken en om een goede basis te creëren voor de Think Volunteer Academy. In het kort:

Onderdeel 1 bevat een advies over de meest belangrijke onderwerpen waarop een vrijwilliger zich dient voor te bereiden als deze vrijwilliger gaat werken met kwetsbare doelgroepen wereldwijd. Het advies is gericht op Think Volunteer. Er wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar de onderwerpen beschreven in onderdeel 1, zodat deze verwerkt kunnen worden in de cursussen van de Think Volunteer Academy.

Onderdeel 2 bevat een coachingstraject welke is bedoeld voor de coaches van de Think Volunteer academy. Binnen dit coachingstraject zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek verwerkt zoals beschreven staat in het begeleidend document. Het doel van dit product is dat het wordt gebruikt bij het coachen van vrijwilligers zodat het professionele handelen van de vrijwilliger wordt vergroot wat kan leiden tot het verbeteren van het sociaal functioneren van de kwetsbare doelgroepen wereldwijd. Met andere woorden wordt een positieve impact gestimuleerd en een negatieve impact tegengegaan middels het coachingstraject. De kans op verantwoord internationaal vrijwilligerswerk wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

Invulformulieren (bekijk hier): Dit document bevat formulieren welke te gebruiken zijn door de vrijwilligers tijdens het coachingstraject om de ontwikkelingen in kaart te brengen.

Intern onderzoek


Think Volunteer Academy is een digitaal platform beschikbaar voor organisaties die internationaal vrijwilligerswerk en stages aanbieden maar ook voor de vrijwilligers zelf. Middels the academy worden vrijwilligers en studenten voorbereid, getraind en gecoacht om het beste uit hun buitenlandse ervaring te halen. Er wordt gekeken naar de behoefte van de vrijwilliger en die van de lokale doelgroep. Wij beginen dit platform op basis van onderzoek.

Onderzoek vrijwilligerswerk met impact (bekijk hier): Maatschappelijk werk in combinatie met reizen, het zogenoemde ‘Voluntourism’ is populair. Een mooi en leerzaam initiatief alleen lijkt de vrijwilliger daar vaak meer uit te halen dan de vrijwilligersplek (kwetsbare doelgroep) in het buitenland. Vrijwilligers en studenten krijgen vaak niet de juiste voorbereiding en handvatten die ze nodig hebben om daadwerkelijk een positieve impact te leveren. Om bij te dragen aan verantwoordelijker vrijwilligerswerk en reizen is het plan voor de Think Volunteer Academy ontwikkeld.

Afstudeeronderzoek Klarissa & Jorie


Klarissa & Jorie van de opleiding Social Work aan de Hogeschool Saxion te Enschede hebben een onderzoek gedaan voor hun afstudeeropdracht. Dit onderzoek is ter ondersteuning van de Think Volunteer Academy. Er is onderzocht hoe vrijwilligerswerk duurzaam en verantwoord ingezet kan worden als het gaat om werken met kwetsbare kinderen. Wij verwijzen u graag naar het volgende document voor meer informatie:

Afstudeeronderzoek Kirsten

Kirsten van de opleiding tourism, geography and planning heeft onderzoek gedaan naar verantwoord vrijwilligerswerk (bekijk hier)