ANBI Stichting

Wij zijn sinds 29-10-2020 een ANBI.
Je kunt hier dit ook checken bij de belastingdienst.

 

Stichting Think Volunteer algemene gegevens
Bijenkorf 74, 7559 EP Hengelo

Kamer van Koophandel 73677736
RSIN nummer 859624973
NL17 INGB 0006 6754 48
Statutaire zetel te Ede
Opgericht op 11-01-2019

Bestuur Think Volunteer
Joffrey Bieleman – Algemeen bestuurslid / Zakelijk
Evie Camps – Penningmeester
Ruben Fukur – Algemeen bestuurslid
Annabelle Poventud – Algemeen bestuurslid
Mirthe Kroeze – Secretaris
Zillah Paliama – Voorzitter

Erelid Think Volunteer

Black Finit

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Hierbij worden dus ook geen vacatievergoedingen uitgekeerd. Bestuursleden kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Aangepaste norm voor bestemming inkomsten
De organisatie hanteert niet de 90/100 norm, maar de 93/100 norm. Dat betekent dat 93% ten bate valt aan een project en/of goede doel. De andere 7% zijn voor de controle van de boekhouding en jaarrekening.

Overige bestuurszaken
Think Volunteer staat altijd open voor een versterking van beleid en bestuur. Zij staan dan altijd open voor opmerkingen en suggesties. Voor meer informatie neem dan contact op met Mirthe Kroeze.