Over ons

Ons verhaal


Ons verhaal Think Volunteer
Wij zetten ons in om internationaal vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden met een positieve impact te motiveren en met negatieve impact tegengaan.
Think Volunteer

Het begon in 2015. Wij, Mirthe en Zillah, reisden af naar Indonesië om onderzoek te doen naar vrijwilligerswerk en kwetsbare doelgroepen. We waren nieuwsgierig naar de term ´Social Work´ in Indonesië en hoe men dat daar aanpakt. Wat waren de kansen voor bijvoorbeeld kansarme kinderen en wat konden wij hiervan leren? Maar nog belangrijker: wat konden wij voor deze kinderen betekenen? We zagen veel schrijnende situaties. Armoede, een slechte leefomgeving en weinig tot geen educatie. We beseften ons dat er veel hulp nodig is.

Al gauw kwamen we in contact met lokale sociaal werkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Zij leerden ons hoe zij te werk gingen. De gastvrijheid en de liefde die zij gaven was onbeschrijflijk. We leerden hun protocollen en wilden hen graag onze kennis teruggeven. Dit deden we in de vorm van workshops. We gaven workshops aan (nieuwe) vrijwilligers over ´Social Work´ en hielpen hen op weg. Kwaliteiten stonden daarin centraal. Hoe mooi is het om je kwaliteiten in te zetten om anderen te helpen? We schreven een handleiding die handvatten biedt voor toekomstige (internationale) vrijwilligers. In praktijk bleek dit zo effectief te zijn dat we - in samenwerking met Project Child Indonesia - besloten om dit project voort te zetten. Wij vinden het heel belangrijk dat sociaal vrijwilligerswerk op een verantwoordelijke manier wordt uitgevoerd. We willen graag (toekomstige) vrijwilligers en stagiaires de mogelijkheid bieden om projecten te ondersteunen, maar wel met een verantwoordelijke en kritische blik. Door onze kennis en ervaring te bundelen werd stichting Think Volunteer opgezet.

Onze organisatie


Stichting Think Volunteer staat voor verantwoord reizen en vrijwilligerswerk. Think Volunteer is een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Sinds 29-10-2020 heeft Stichting Think Volunteer de ANBI-status. Onze stichting is dus erkent door de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit is onder het RSIN nummer 859624973.

Onze donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betekent dit dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen voor schenkingen en erfenissen die wij gebruiken voor onze doelstelling.

Wil je onze registratie bij de Belastingdienst inzien? Klik daardoor op de onderstaande link om naar de site de te gaan van de Belastingdienst.
Vul dan bij Instelling 'Think Volunteer' in en bij vestigingplaats 'Hengelo'.Belastingdienst.nl – Programma ANBI opzoeken →
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

ANBI Think Volunteer

Donaties: via ons platform Think Charity kun je op diverse manieren doneren. Voor bedrijven en organisaties bieden wij 'Business vriend van' aan, maar ook als particulier kun je Think volunteer steunen als 'vriend van'.


Maak kennis met verantwoord vrijwilligerswerk

Met Think Volunteer weet je dat je op een verantwoorde manier kennis gaat maken met vrijwilligerswerk. Think Volunteer Academy is een platform in ontwikkeling, dat er uiteindelijk zal zijn om jou op te leiden tot een vrijwilliger die daadwerkelijk iets gaat betekenen. Je wordt begeleid door ervaringsdeskundigen en Social Workers. Kennis wordt samengebracht, waardoor er aandacht besteed wordt aan de behoeften van vrijwilligers en de lokale bevolking.

Team Think Volunteer

Mirthe

Co - Founder - Social worker - Coach - Ervaringsdeskundige

Mirthe

Vrijheid, goede zorg en kansen zijn voor mij vanzelfsprekend, voor veel anderen ondenkbaar. Met Think Volunteer wil ik mensen aanmoedigen, kennis laten maken met verantwoord vrijwilligerswerk en ze de ervaring van hun leven geven!

Zillah

Co-Founder - Social worker - Ervaringsdeskundige

Zillah

Wonen en werken in een ontwikkelingsland heeft mij echt laten beseffen hoe dankbaar ik mag zijn om in Nederland te zijn geboren, iets wat niemand voor het kiezen heeft. Ik hoop met Think Volunteer mensen te inspireren om vrijwilligerswerk te gaan doen en al het moois van de wereld te ontdekken.

Ruben

Community Manager - Social worker - Coach - Ervaringsdeskundige

Ruben

Werken in het mooie Indonesië was voor mij altijd al een droom. Als stagiair heb ik kennisgemaakt met verschillende kwetsbare doelgroepen. Ik ontdekte dat de zorg die deze kwetsbare doelgroepen krijgen erg verschillend is in vergelijking met Nederland. Door oog in oog te staan met deze verschillen, ben ik erg gemotiveerd om mijn ervaringen en kennis in te zetten om voor de kwetsbare doelgroepen op te komen. Ik hoop via Think Volunteer mensen te kunnen inspireren om bij te dragen aan deze kwetsbare doelgroepen in het buitenland.

Evie

Finance & Administration - Academische PABO - Ervaringsdeskundige

Evie

Ik heb 2,5 jaar in Yogyakarta gewoond waar ik heb gewerkt als vrijwilliger met kwetsbare kinderen. Momenteel ben ik weer in Nederland. Naast mijn werk in Nederland zet ik mij graag in als vrijwilliger voor de stichting Think Volunteer. Ik ondersteun voornamelijk in de financiële zaken. Ik vind het super leuk om mijn steentje bij te dragen en om te zien welke goede doelen maandelijks en jaarlijks financieel ondersteund worden! Daarnaast denk ik graag mee met het team om het team te ondersteunen in het bereiken van de doelen van Think Volunteer.

Annabelle

Algemeen bestuurslid - Master student Global Management for Social Issues - Ervaringsdeskundige

Annabelle

Toen ik in Indonesië studeerde, werd ik gecoacht en opgeleid door Think Volunteer. Daar heb ik geleerd op een effectieve en duurzame manier de lokale bevolking te ondersteunen. De ervaring om les te kunnen geven aan straatkinderen heeft mij erg geraakt. Ik vond het mooi om te zien hoe iedereen iets positiefs uit deze ervaring kon halen: niet alleen ik, maar vooral ook de lokale bevolking. Ik gun andere vrijwilligers en studenten ook de juiste voorbereiding en begeleiding. Daarom ben ik lid geworden van het team van Think Volunteer.

Joffrey

Bestuurslid Zakelijk - Public Affairs

Joffrey

Kwalitatief innovatief internationaal vrijwilligerswerk daar staat Think Volunteer voor. Als nestor binnen de club mag ik hier ook een bijdrage aan leveren. Hierbij mijn ervaring met internationale jeugdparticipatie goed van pas komt voor de verdere groei van Think Volunteer.

Kiki

Marketing & communication - Anthropology - Ervaringsdeskundige

Kiki

In 2018 kwam ik voor het eerst in Indonesië. Sindsdien heb ik het land leren kennen als paradijselijk en de mensen als gastvrij. Echter zag ik ook de keerzijde; de armoede en (kans)ongelijkheid grijpen me aan. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om hier aan bij te dragen, maar dan wel op een verantwoorde en duurzame manier. Aan deze belangrijke visie van Think Volunteer draag ik met veel enthousiasme mijn steentje bij.

Deniece

Media & content creator - Media en cultuur

Deniece

Ik heb het altijd als een voorrecht gezien hoe wij als Westerlingen de wereld aan onze voeten hebben. Schuldgevoel ten opzichte van ongelijke posities kwam altijd kijken bij het reizen en ik blijf zoeken naar de ‘juiste’ manier om hier mee om te gaan. Door mijn roots op Java voel ik me des te meer verbonden met de Indonesische bevolking en gaat de keerzijde van toerisme mij nog meer aan het hart. Think Volunteer haakt hierop in en maakt op een bewuste manier gebruik van avontuurlijke studenten die lokaal iets willen betekenen.

Maron

Junior developer Design, Marketing, Communication - Art, communication and Design

Maron

Een ervaring ontwikkelen die een mens zijn leven lang bij blijft op een verantwoorde en duurzame manier. Daar doe ik het voor! Samen met Think Volunteer mag ik hun missie naar buiten brengen op een verzorgde manier, om zo een steentje bij te dragen aan de bewustwording.

Intan

Local coördinator

Intan

I live in Yogyakarta and study at Yogyakarta State University majoring in English Education. For my practicum 'Translation and Interpretation' I searched for an internship and I found Think Volunteer. I love social work and with Think Volunteer I learned a lot about Social work in my own country and the differences in the Netherlands. After my internship I wanted to stay involved with Think Volunteer to develop myself better and to have new experiences with people from other countries. I am glad to join this team!

Tika

Local coördinator

Tika

I live in Yogyakarta and I know Mirthe & Zillah since four years. When I heard about Think Volunteer and their mission, I got enthusiastic and wanted to be involved. I love to meet people and to help them around in Yogyakarta. Besides working for Think Volunteer, I am a freelance translator. I am graduated from English education program faculty of teachers training and education at Sanata Dharma University.

Black †

Erelid

Black

Team Think Volunteer remembers you as a friend, a lover and a great Bahasa teacher. We are very grateful for your commitment, creativity and musicality. You are an inspiration! Rest in peace †

Sophie

Marketing & communication

Herman

Alround Advisor

Soba

Fotograaf & Videograaf

Egy

Local Project Manager & Guide

Algemene gegevens


Bijenkorf 74, 7559 EP Hengelo

Kamer van Koophandel 73677736
RSIN nummer 859624973
NL17 INGB 0006 6754 48
Statutaire zetel te Ede
Opgericht op 11-01-2019

Aanvullende gegevens


Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Hierbij worden dus ook geen vacatievergoedingen uitgekeerd. Bestuursleden kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Norm voor bestemming inkomsten
De organisatie hanteert de 90/100 norm. Dat betekent dat 90% ten bate valt aan een project en/of goede doel. De andere 10% zijn voor de controle van de boekhouding en jaarrekening.

Overige bestuurszaken
Think Volunteer staat altijd open voor een versterking van beleid en bestuur. Zij staan dan altijd open voor opmerkingen en suggesties. Voor meer informatie neem dan contact op met Mirthe Kroeze.

Bestuur


Zillah Paliama - Voorzitter
Mirthe Kroeze - Secretaris
Evie Camps - Penningmeester
Ruben Fukur - Algemeen bestuurslid
Joffrey Bieleman - Algemeen bestuurslid / Zakelijk
Annabelle Poventud - Algemeen bestuurslid

Erelid Think Volunteer
Black Finit

Wij geloven in de kracht van samenwerken! Onze partners zijn ...

Internationale NGO's
Afbeelding van internationale NGO's zoals Sumatra Volunteer, Hoshizora Foundation, Rumah Impian, Helen Keller Indonesia, Project Child, Sekolah Yogyakarta, Yayasan Sayapibu, Pusat Rehabilitasi, Animal Friends Jogja, Mitra Wacana, Lombok Animal Rescue, Wildlife Rescue Centre, SRI Indonesia, Samin , en Victory Plus
Europese bedrijven
YPI - Think VolunteerImageAfbeelding van Europese bedrijven zoals Intern Indonesië, Haella Stichting, Careforce en Wel Zo Wijs
Scholen
Afbeelding van scholen waaronder Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogeschool, Saxion Hogeschool, Universitas Aisyiyah en Universitas Negeri Yogyakarta