Transparantie overzicht

Wanneer je vrijwilligerswerk via Think Volunteer gaat doen betaal je programma kosten. Dit zijn eenmalige kosten. De hoogte van de programmakosten varieert per programma. De projecten waar Think Volunteer mee samenwerkt, kunnen niet financieel bijdragen aan vervoer, accommodatie en maaltijd kosten. Deze kosten zijn dus voor eigen rekening. Wij zijn ervan overtuigd dat een vrijwilliger niet hoort te betalen voor vrijwilligerswerk zelf. Eerlijke projecten en prijzen zijn voor ons belangrijk. Dat jij vrijwilligerswerk wil gaan doen is een goed initiatief en mag niet worden tegen gehouden doordat het veel geld kost.
In het pakket of programma dat jij kiest zit een bijdrage voor onze coaching, voorbereiding, begeleiding en workshop. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers goed voorbereid zijn, daarom is er een verplichte (5-daagse) workshop.Tevens komt een gedeelte van de bijdrage direct ten goede aan een goed doel in Indonesië. De bemiddeling en begeleiding in Indonesië wordt uitbesteed aan onze samenwerkende reispartner Intern Indonesia.
Je betaalt eenmalig het gekozen pakket, ongeacht de duur van jouw vrijwilligerswerk (minstens 3 maanden).

Hoe worden de programmakosten besteed?

Als vrijwilliger van Think Volunteer betaal jij programmakosten, waarvan het grootste gedeelte ten goede komt aan het land waar jij vrijwilligerswerk gaat doen. Think Volunteer staat voor eerlijk en verantwoord vrijwilligerswerk. Wij werken samen met projecten die voldoen aan de eisen van het Better Care Network.

Toelichting verdeling Programma kosten

transparantie overzicht

20% Voorbereiding en workshop Think Volunteer
Think Volunteer vindt goede en persoonlijke begeleiding belangrijk, hier wordt veel tijd en aandacht aan besteed. Het team begeleidt vrijwilligers bij alle voorbereidingen. Je krijgt een introductie dag waarin je kennis maakt met andere vrijwilligers en voorbereid wordt op het project waarvoor je gaat werken. We gaan kijken naar jouw kwaliteiten en hoe we deze kunnen gaan inzetten in de praktijk. Je wordt gekoppeld aan een Social Worker, waarmee je samen supervisie gaat doen. Tijdens jouw ervaring in het buitenland kun je tegen bepaalde dingen aan lopen. Voorbeelden hiervan zijn een cultuurshock, verschillende normen en waarden en verkeerde verwachtingen. Bij supervisie staat denken en reflecteren centraal. Ingebrachte casussen worden inzichtelijk gemaakt en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Aan het einde van jouw vrijwilligersperiode zullen we terugblikken en wordt er geëvalueerd. Eenmaal vertrokken kun je in geval van vragen of problemen altijd terugvallen op het vrijwilligerswerkteam.

Inhoud workshop

De workshop is een belangrijk onderdeel en is dan ook verplicht om te volgen. De workshop bestaat uit 5 dagdelen. Door deze workshop te volgen word jij klaargestoomd voor het werk dat je gaat verrichten bij het project. De workshop heeft als doel het beste uit de vrijwilliger te halen. Goed voorbereide en getrainde vrijwilligers zorgt voor betere en passende zorg. Tijdens de workshop zullen we ons verdiepen in:
– De introductie van het project
– Social Work en Pedagogiek
– Better Care Network
– Cultuur en geloof
– Ethiek en dilemma’s
– Duurzame projecten
– Kwaliteiten en valkuilen
– De Indonesische taal

10% project donatie
Van de programmakosten gaat direct 10% naar de organisatie waar jij als vrijwilliger geplaatst wordt. Op deze manier draagt de vrijwilliger indirect bij aan investeringen welke nodig zijn voor dat project en stimuleert hierdoor de ontwikkeling van de lokale gemeenschap.
Het bedrag wat naar het project gaat dient voor de volgende doeleinden:
– Opbouw van scholen en activiteitencentra ’s
– Lesmateriaal: Denk hierbij aan alle middelen om lessen en activiteiten te ondersteunen, zoals: pennen, papier, schriften, kleurpotloden.
– Gezonde voeding
– Persoonlijke ontwikkeling van lokale bevolking: Wanneer kinderen wat extra hulp nodig hebben of over een groot talent beschikken, willen we deze kinderen graag wat extra ondersteunen of de mogelijkheid bieden dit talent verder te ontwikkelen.

10% Kosten voor onderzoek, marketing, drukwerk, etc.
Een gedeelte van de programmakosten gaat naar het informeren van de vrijwilligers. Ons team werkt hard om onze vrijwilligers van de juiste informatie te voorzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatiedagen, een voorbereidend handboek en onze website.

60% Overhead kosten
Think Volunteer focust zich op verantwoord sociaal werk in Indonesië. Om het onze vrijwilligers en stagiaires het zo prettig en makkelijk mogelijk te maken, maken wij gebruik van een bemiddelingsservice: Intern Indonesia, zorgt ervoor dat de studenten en vrijwilligers voorzien worden van onder andere een goede accommodatie, transport, hulp bij vliegtickets en visum. In geval van problemen kan de student of vrijwilliger altijd terugvallen op Intern Indonesia.

Onder deze overhead kosten vallen tevens directe of indirecte kosten om goede begeleiding in het buitenland haalbaar te maken. Denk hierbij aan personeel, vliegtickets zodat het team op locatie kan zijn, huur, verzekeringen en administratie.

Think Volunteer werkt uitsluitend samen met zorgvuldig geselecteerde (lokale) partnerorganisaties in het buitenland. Zo kan Think Volunteer zich focussen op het begeleiden en inspelen van de behoeften van het project en de vrijwilliger of stagiaire. Door samen te werken met andere partijen, de lokale bevolking en kennis samen te bundelen weten we hoe we op een juiste manier kunnen inspelen op de behoeften van de projecten en de lokale gemeenschappen. Wanneer de vrijwilliger in het buitenland aankomt, neemt het Intern Indonesia en het (buitenlandse) team een gedeelte van de begeleiding over. Jij wegwijs gemaakt bij het vrijwilligersproject. Tevens zal een collega jouw eerste aanspreekpunt worden en begeleiden/ondersteunen in de praktijk. We hebben dan ook te maken met salarissen aan alle lokale mensen met wie we samenwerken. Op deze manier stimuleren we de lokale economie.