Voor- en naschoolse opvang straatkinderen

Deze organisaties zetten zich in voor de (straat)kinderen in de arme wijken rondom Yogyakarta, in de vorm van voor- en naschoolse opvang. Deze kinderen hebben helaas niet altijd toegang tot regulier onderwijs. De organisaties zorgen naast voor- en naschoolse opvang ook voor huiswerkbegeleiding, Engelse les en trainingen in een activiteitencentra. Onderwerpen waar bijvoorbeeld aandacht aan wordt besteed zijn: gezondheid, hygiëne, milieu etc. Daarnaast is persoonlijke aandacht en ontwikkeling erg belangrijk. Het doel is om kansen te creëren voor een betere toekomst.
Met de inwoners van deze arme wijken wordt er nagedacht en stil gestaan bij de belangen van de gemeenschap. Samen proberen we alle partijen actief te betrekken zodat er effectief samengewerkt kan worden aan verbeteringen.

Je werkzaamheden:

– Lessen voorbereiden en lesgeven
– Huiswerkbegeleiding
– Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu/persoonlijke ontwikkeling
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van het project
– Workshops geven aan de lokale vrijwilligers van de organisatie
– Mogelijkheid om ter plaatse een fundraising event te organiseren
Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

– minimaal 18 jaar oud bent.
– de Engelse taal goed beheerst.
– goed kan samenwerken in een team, maar ook zelfstandig aan de slag kan.
– flexibel, proactief en enthousiast bent
– de taal spreekt of gemotiveerd bent om de basis van de Indonesische taal te leren.

Locaties: Sumatra, Yogyakarta
Plekken beschikbaar voor: Vrijwilligers of studenten met een sociale of educatieve achtergrond
(PABO / SPW / SPH / Pedagogiek / Psychologie)
Mogelijkheden: minor, onderzoek, stage, vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!


Voor- en naschoolse opvang straatkinderen